Vestiging beperkte rechten

Hierbij dient onder meer gedacht te worden aan vesting van erfdienstbaarheden, mandeligheden, recht van opstal en erfpacht, splitsing in appartementsrechten. Dit is vaak maatwerk.