Verdeling

Van een verdeling ( na scheiding) is sprake wanneer meerdere personen eigenaar zijn van (bijvoorbeeld) onroerend goed en een van deze personen wil zijn aandeel overdragen (toedelen) aan de andere mede-eigenaren. Vaak gebeurt dit wanneer 2 personen eigenaar zijn van een woning of de woning behoort tot een huwelijksgoederengemeenschap en deze woning eigendom moet worden van een van hen beiden, vaak na echtscheiding of het einde van de relatie.

Bij echtscheiding is vaak sprake van een echtscheidingsconvenant, waarin alle financiele bepalingen en afspraken staan vermeld, zoals de waarde van het huis en van eventuele polissen van levensverzekering, de hoogte van de hypotheekschuld en of degene die het huis toegedeeld krijgt nog een bedrag aan de ander dient uit te keren wegens overbedeling (of juist van die ander een bedrag krijgt). Deze afspraken komen terug in de verdelingsakte en vaak vindt betaling van overbedelingsvorderingen plaats via de derdengeldenrekening van de notaris. Hierdoor bestaat zekerheid dat het bedrag pas uitbetaald wordt, wanneer beide partijen getekend hebben. Soms is er geen convenant en wordt aan de notaris kenbaar gemaakt wat partijen zijn overeengekomen.

Soms wordt de bestaande hypotheek “overgesloten” (de bestaande wordt afgelost en doorgehaald en er komt een nieuwe), soms blijft de bestaande in stand en wordt de partner die het huis verlaat door de bank ontslagen uit de aansprakelijkheid voor de bestaande schuld. De bank stelt hiertoe een onderhandse akte op, vaak nadat zij de door de notaris opgestelde concept-akte van verdeling hebben ontvangen.