Levering

Zodra wij de getekende koopakte in ons bezit hebben, gaan wij aan het werk om de levering (ofwel eigendomsoverdracht) voor te bereiden. Wij maken een dossier aan, voeren alle gegevens in en sturen om te beginnen een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de koopakte naar verkoper, koper en de makelaar. In die brief herinneren wij de koper er aan er voor te zorgen dat de bankgarantie tijdig wordt gesteld danwel de waarborgsom tijdig op onze rekening wordt gestort (de waarborg waarvan in de koopakte melding wordt gemaakt).

Wij dienen in de gaten te houden of de bankgarantie of waarborgsom tijdig binnen is. De ontvangst hiervan bevestigen wij aan partijen en de makelaar.

Partijen ontvangen van ons voor de eigendomsoverdracht een ontwerp-akte van levering en nota van afrekening.

Om de akte van levering en de nota’s van afrekening te kunnen opstellen hebben wij veel informatie nodig, van verkoper en koper maar ook van de bank (welke schuld moet verkoper aflossen, welk bedrag maakt de bank van koper over etc.). Als wij over deze gegevens beschikken maken wij een nota van afrekening op voor verkoper en een voor koper. Hierop komt bij koper onder meer te staan: te betalen koopsom en kosten koper, te ontvangen geldlening. Als de hypothecaire lening ruim is ten opzichte van koopsom en kosten koper zal er wellicht een bedrag overblijven. Mogelijk moet er echter nog een bedrag door koper uit eigen middelen worden betaald en dan is het van belang zo tijdig mogelijk te vernemen wat dit exacte bedrag is. Alle gelden moeten immers op de datum van passeren op onze derdengeldenrekening staan. Wij streven er naar de afrekening een week voor de overdracht te verzenden, al zijn we dan niet altijd al in het bezit van opgevraagde stukken van banken, verenigingen van eigenaars, gemeenten etc.

Als op de dag van passeren het geld op de derdengeldenrekening staat en alles in orde is, wordt de akte van levering in aanwezigheid van koper en verkoper (behoudens volmacht) en vaak makelaar doorgenomen en getekend. De getekende akte wordt ingeschreven bij het kadaster. Het kadaster bevestigt i.b. de werkdag na passeren dat de akte correct is ingeschreven, waarna het geld door ons mag worden uitgeboekt. Door de inschrijving van de akte van levering bij het kadaster is de eigendomsoverdracht voltooid.

Download de brochure (PDF).