Volmacht

Men kan bij notariële volmacht een gemachtigde aanwijzen om namens de volmachtgever alle denkbare rechtshandelingen te verrichten. Dit kan wenselijk zijn, bijvoorbeeld met het oog op een (langdurig of regelmatig terugkerend) verblijf in het buitenland. De volmachtgever blijft na afgifte van de volmacht natuurlijk zelfstandig ook beschikkingsbevoegd.

Daarnaast kan het opmaken van zo’n volmacht van belang zijn met het oog op een toekomstige situatie waarin de volmachtgever niet meer zelfstandig zijn vermogenrechtelijke belangen kan waarnemen. Op het moment dat hiervan al sprake is, is het te laat voor het opstellen van een volmacht. Dan biedt alleen onderbewindstelling of curatele nog soelaas.

Download hier de brochure (PDF).