Koop

Koopakte

Voor de aankoop van een huis is een schriftelijke koopovereenkomst nodig (vaak ook “voorlopig koopcontract” genoemd, niet te verwarren met de akte van levering). In de praktijk wordt die koopovereenkomst vaak door de makelaar opgesteld. Hierin staan afspraken over koopsom, wel of geen ontbindende voorwaarde, datum van levering etc.
Ons kantoor kan de koopovereenkomst ook voor u opstellen. Wij doen onderzoek naar de (juridische) situatie van de woning en van partijen en zorgen er voor dat alle relevante bepalingen worden opgenomen.

Koopakte inschrijven bij kadaster

De koopovereenkomst kan worden ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Hiermee wordt de koper beschermd in de periode tussen de koop en de eigendomsoverdracht tegen faillissement van de verkoper of bij beslag op de woning door een schuldeiser van verkoper of als de verkoper de woning aan een hogere bieder wil leveren. De werking van de inschrijving is beperkt tot zes maanden.

Voor inschrijving is de tussenkomst van de notaris noodzakelijk. Hij moet controleren of aan een aantal eisen is voldaan. De mogelijkheid tot inschrijving bestaat ook voor de koper van een bedrijfspand of een stuk grond.

Download hier de PDF (opent in een nieuw scherm)