Testament

Testament gehuwd

Als u geen testament maakt, geldt bij uw overlijden het wettelijk erfrecht. Dit kan ongewenst zijn of veel uitzoekwerk achteraf met zich meebrengen. Daarnaast dienen er mogelijk zaken te worden geregeld waar de wet niet automatisch in voorziet. Een testament kan ook voor belastingbesparing zorgen!

Mede afhankelijk van uw situatie, kan het van belang zijn een testament op te maken.

U bent gehuwd of als partner geregistreerd

De wettelijke regeling zorgt ervoor dat de langstlevende echtgenoot alles verkrijgt en dat de kinderen een vordering krijgen op de langstlevende echtgenoot, die zij pas kunnen opeisen als de langstlevende overlijdt of failliet wordt verklaard. Een testament zou om een of meer van de volgende redenen van belang kunnen zijn:

 • de wettelijke regeling voorziet niet in een zogenoemde uitsluitingsclausule of privéclausule. Testamentair kan worden geregeld dat de echtgenoot van een kind nimmer aanspraak kan maken op een deel van de erfenis, door opname van genoemde clausule;
 • in een testament kan worden geregeld dat het kind zijn deel niet alleen bij overlijden of faillissement van de langstlevende ouder kan opeisen, maar ook indien deze hertrouwt in gemeenschap van goederen, waardoor de kans dat het kind zijn deel uiteindelijk krijgt mogelijk kleiner wordt;
 • de – bij het overlijden van de eerste ouder – niet opeisbare vorderingen van de kinderen, worden wel direct voor de successiebelasting in aanmerking genomen. Waar de langstlevende ouder zelf een ruime vrijstelling heeft, zal hij of zij vaak belasting moeten afdragen over die vorderingen van de kinderen, waarvoor maar een beperkte vrijstelling geldt. Bij testament kunnen die vorderingen van de kinderen kleiner worden gemaakt of kunnen renteclausules worden opgenomen, teneinde zo min mogelijk erfbelasting te zijn verschuldigd of de belastingdruk op te schuiven naar het moment dat beide ouders er niet meer zijn;
 • er kan een voogdijregeling worden opgenomen, waarin een of meer personen worden aangewezen om voor de kinderen te zorgen als de ouders er beiden niet meer zijn en het kind nog minderjarig is;
 • er kan een bewindregeling worden opgenomen, waarmee kan worden bewerkstelligd dat het kind pas de vrije beschikking over het geërfde vermogen krijgt op een latere leeftijd dan de 18-jarige. Er kan in het testament dan een bewindvoerder worden aangewezen;
 • er kan een executeur worden aangewezen. Dit kan de afwikkeling van de nalatenschap bespoedigen. Vaak is dit de langstlevende, maar er kan ook een van de kinderen of een andere persoon worden aangewezen (bijvoorbeeld voor het geval de laatste echtgenoot overlijdt). Vaak is dit de langstlevende;
 • als er geen kinderen zijn, kan de situatie zich voordoen dat de eerste echtgenoot overlijdt en de andere echtgenoot als enige erfgenaam achterlaat. Als de ander dan ook overlijdt, gaat alles naar de familie van de laatste. Dit zal met name onwenselijk zijn, als de echtgenote kort na elkaar overlijden. Dit kan testamentair worden voorkomen. Mogelijk wilt u voor dat geval bepaalde personen of instellingen als erfgenamen aanwijzen.

Bijzondere aandacht verdienen situaties waarbij er kinderen zijn uit een eerdere relatie. De vraag rijst dan onder meer hoe de verkrijging van de (nieuwe) echtgenoot zich verhoudt tot die van de kinderen en – indien van toepassing – hoe voorkomen wordt dat de ex-partner – direct of indirect – iets uit de erfenis krijgt of het beheer over de erfenis van de kinderen krijgt.

Ook moet worden stilgestaan bij de vraag hoe de omvang van de verkrijging door de kinderen van de ene ouder zich verhoudt tot de omvang van de verkrijging door de kinderen van de andere ouder. Dit is vaak maatwerk.

Download de brochure (PDF)

Testament ongehuwd samenwonend

U bent ongehuwd en niet als partner geregistreerd

Als u geen testament maakt, geldt bij uw overlijden het wettelijk erfrecht. Dit kan ongewenst zijn of veel uitzoekwerk achteraf met zich meebrengen. Daarnaast dienen er mogelijk zaken te worden geregeld waar de wet niet automatisch in voorziet. Een testament kan ook voor belastingbesparing zorgen.
Mede afhankelijk van uw situatie, kan het van belang zijn een testament op te maken.
De wettelijke regeling zorgt ervoor dat de (eigen) kinderen erven. De partner krijgt niets.

Een testament zou om de volgende redenen wenselijk kunnen zijn:

 • om er voor te zorgen dat de langstlevende ouder alles erft en – indien gewenst – de kinderen dan direct een niet-opeisbare vordering krijgen;
 • om daarbij te voorkomen dat een kind toch bij overlijden van de eerste ouder een deel kan opeisen (legitieme portie). Om dit te bewerkstellingen is ook een samenlevingscontract nodig;
 • de wettelijke regeling voorziet niet in een zogenoemde uitsluitingsclausule of privéclausule. Testamentair kan worden geregeld dat de echtgenoot van een kind nimmer aanspraak kan maken op een deel van de erfenis, door opname van genoemde clausule;
 • indien voor een op de wettelijke regeling voor gehuwden gelijkende regeling wordt gekozen, worden de – bij het overlijden van de eerste ouder – niet opeisbare vorderingen van de kinderen, direct voor de successiebelasting in aanmerking genomen. Waar de langstlevende ouder zelf een ruime vrijstelling heeft (indien er ook een notarieel samenlevingscontract is), zal hij of zij vaak belasting moeten afdragen over die vorderingen van de kinderen, waarvoor maar een beperkte vrijstelling geldt. Bij testament kunnen die vorderingen van de kinderen kleiner worden gemaakt of kunnen renteclausules worden opgenomen, teneinde zo min mogelijk erfbelasting te zijn verschuldigd of de belastingdruk op te schuiven naar het moment dat beide ouders er niet meer zijn. Tevens kunnen verschillende opeisbaarheidsgronden worden opgenomen (zie ook hiervoor bij gehuwden);
 • er kan een voogdijregeling worden opgenomen, waarin een of meer personen worden aangewezen om voor de kinderen te zorgen als de ouders er beiden niet meer zijn en het kind nog minderjarig is;
 • er kan een bewindregeling worden opgenomen, waarmee kan worden bewerkstelligd dat het kind pas de vrije beschikking over het geërfde vermogen krijgt op een latere leeftijd dan de 18-jarige. Er kan in het testament dan een bewindvoerder worden aangewezen;
 • er kan een executeur worden aangewezen. Dit kan de afwikkeling van de nalatenschap bespoedigen. Vaak is dit de langstlevende, maar er kan ook een van de kinderen of een andere persoon worden aangewezen (bijvoorbeeld voor het geval de laatste partner overlijdt);
 • als er geen kinderen zijn, kan de situatie zich voordoen dat de eerste partner overlijdt en de andere partner (testamentair) als enige erfgenaam achterlaat. Als de ander dan ook overlijdt, gaat alles naar de familie van de laatste. Dit zal met name onwenselijk zijn, als de partners kort na elkaar overlijden. Dit kan testamentair worden voorkomen.

Bijzondere aandacht verdienen situaties waarbij er kinderen zijn uit een eerdere relatie. De vraag rijst dan onder meer hoe de verkrijging van de (nieuwe) partner zich verhoudt tot die van de kinderen en – indien van toepassing – hoe voorkomen wordt dat de ex-partner – direct of indirect – iets uit de erfenis krijgt of het beheer over de erfenis van de kinderen krijgt. Ook moet worden stilgestaan bij de vraag hoe de omvang van de verkrijging door de kinderen van de ene ouder zich verhoudt tot de omvang van de verkrijging door de kinderen van de andere ouder. Dit is vaak maatwerk.

Download de brochure (PDF).

Testament ongehuwd niet samenwonend

U bent alleenstaand

Als u geen testament maakt, geldt bij uw overlijden het wettelijk erfrecht. Dit kan ongewenst zijn of veel uitzoekwerk achteraf met zich meebrengen. Daarnaast dienen er mogelijk zaken te worden geregeld waar de wet niet automatisch in voorziet. Een testament kan ook voor belastingbesparing zorgen.
Mede afhankelijk van uw situatie, kan het van belang zijn een testament op te maken.
Als u kinderen heeft, is het mogelijk de bedoeling dat zij zullen erven.

Een testament zou om de volgende redenen wenselijk kunnen zijn:

 • de wettelijke regeling voorziet niet in een zogenoemde uitsluitingsclausule of privéclausule. Testamentair kan worden geregeld dat de echtgenoot van een kind nimmer aanspraak kan maken op een deel van de erfenis, door opname van genoemde clausule;
 • er kan een voogdijregeling worden opgenomen, waarin een of meer personen worden aangewezen om voor de kinderen te zorgen als u er niet meer bent en het kind nog minderjarig is. Indien er echter nog een ouder met het gezag is, heeft deze “sterkere papieren”;
 • er kan een bewindregeling worden opgenomen, waarmee kan worden bewerkstelligd dat het beheer over het geërfde vermogen niet bij de andere ouder terecht komt, maar bij een door u daartoe aangewezen persoon en tot een door u gekozen leeftijd van het kind.
 • indien het kind van u erft en vervolgens overlijdt, kan uw erfenis via het kind bij de andere ouder terechtkomen. Dit kunt u bij testament voorkomen.
 • er kan een executeur worden aangewezen. Dit kan de afwikkeling van de nalatenschap bespoedigen. Vaak is dit de langstlevende, maar er kan ook een van de kinderen of een andere persoon worden aangewezen (bijvoorbeeld voor het geval de laatste partner overlijdt).

Als u geen kinderen heeft, zou een testament om de volgende redenen wenselijk kunnen zijn:

 • u kunt specifieke personen of instellingen tot erfgenaam aanwijzen;
 • u kunt bepaalde goederen of geldsbedragen aan specifieke personen of instellingen nalaten;
 • er kan een executeur worden aangewezen. Dit kan de afwikkeling van de nalatenschap bespoedigen.

Download de brochure (PDF).