Hypotheek

De koop van een huis staat of valt met de financiering ervan. Voor de financiering doet de koper vaak een beroep op een bank.
De bank verlangt voor de lening vrijwel altijd een recht van hypotheek.
Dat betekent dat het huis onderpand wordt om de bank de zekerheid te geven dat hij het uitgeleende geld weer terug krijgt.
De wet geeft hem het recht bij openbare verkoop van het huis zijn vordering (als de eigenaar in gebreke blijft met aflossing van de hypotheek) bij voorrang te verhalen op de opbrengst, dus voor de andere schuldeisers. Dit recht van hypotheek wordt verleend door de eigenaar.
Hiervoor is een notariële akte van hypotheek nodig, die bij het kadaster wordt ingeschreven.

Het komt ook voor dat geld geleend wordt van een familielid, kennis of van de eigen B.V..

Ook in dat geval is het zeer aan te bevelen een recht van hypotheek te vestigen, zodat de geldverstrekker de grootst mogelijke zekerheid heeft dat hij het geld ook weer terugkrijgt, zoveel mogelijk met voorrang boven andere schuldeisers.