Samenlevingscontract

Voor mensen die ongehuwd samenwonen is – anders voor gehuwden of geregistreerde partners – weinig bij wet geregeld. Het is daarom aan te bevelen een samenlevingscontract te laten opstellen.

Met een samenlevingscontract kan onder meer worden geregeld:

– dat bij overlijden van een van beiden, de ander volledig in het bezit komt van de gezamenlijke goederen zoals gezamenlijk huis, inboedel en en/of rekening (werkt derhalve niet bij goederen die slechts op één naam staan, zie hiervoor: testamenten);

– aanwijzing van de partner tot begunstigde voor een partnerpensioen ingeval de pensioenregeling(en) waaraan partijen deelnemen een partnerpensioen kent (kennen);

– verrekening van pensioen bij “scheiding”;

– uitkering levensonderhoud bij “scheiding”;

– de kosten van de gemeenschappelijke huishouding;

– welke (inboedel-)goederen gemeenschappelijk zijn en welke niet (door aanhechting van een lijst van goederen);

– regeling m.b.t. verrekening van overwaarde woning die niet op beider naam staat;

– vastleggen van bedragen die door partijen in de gemeenschappelijke woning of inboedel zijn geïnvesteerd.

Een notarieel samenlevingscontract kan voorts van belang zijn:

– voor het in aanmerking komen voor gunstiger tarieven en vrijstellingen voor de erf- en/of inkomstenbelasting;

– ter voorkoming dat een kind zijn zogenoemde legitieme portie kan opeisen. Dit moet in een testament worden geregeld, maar is slechts geldig voor zover er ook een notarieel samenlevingscontract is;

– voor het mogelijk in aanmerking komen voor bepaalde voordelen, die sommige organisaties toekennen aan personen die een notarieel samenlevingscontract hebben opgesteld.

Tijdens een gesprek op kantoor kan vrijblijvend worden bekeken welke punten voor u relevant zijn.