Bezoekadres: 

Bergstraat 18 

3811 NH Amersfoort 

 

Postadres: 

Postbus 2036 

3800 CA Amersfoort 

 

Info@brouwersnotaris.nl 

T 033 4950 987 

F 033 4950 979 

KvK-nummer: 34346557

 

vinkje

   Scherpe tarieven 

 

 

vinkje

   Makkelijk bereikbaar

 

 

vinkje

   Gratis parkeren 

 

 

Lid  van:

 

KNB 

logo-KNB 

 

Business Network International 

Schermafbeelding 2014-10-29 om 22.32.13 

 

De  Ondernemersmakelaar

Makelaar

 

 

Unknown

Vereniging oprichting


Er zijn twee mogelijkheden voor de totstandkoming van een vereniging:
oprichting door een mondelinge afspraak of bij onderhandse akte, dat wil dus zeggen: niet bij notariële akte
oprichting bij notariële akte.
De keuze die de oprichters [het moeten er altijd minstens twee zijn] doen - wel of niet via de notaris - heeft voor de vereniging uiteenlopende rechtsgevolgen.

Rechtsbevoegdheid volledig of beperkt
De huidige wetgeving kent alle verenigingen rechtspersoonlijkheid toe, maar maakt tegelijkertijd een onderscheid tussen:
verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid [de verenigingen, waarvan de statuten in een notariële akte zijn opgenomen]
verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid [de andere verenigingen]
Rechtsbevoegdheid wil zeggen, dat de vereniging zelfstandig drager van rechten en verplichtingen is.

Volledige rechtsbevoegdheid
De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan dezelfde rechten hebben en verplichtingen aangaan als iedere (volwassen) burger.
Zo'n vereniging kan dus registergoederen (on- en/of roerende goederen die bij het kadaster staan ingeschreven) verkrijgen en op naam hebben, geldleningen aangaan en zelfs erfgenaam zijn. Subsidieverlenende instanties eisen vaak dat de te subsidiëren vereniging volledig rechtsbevoegd is
.
Beperkte rechtsbevoegdheid
De vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is met name in twee opzichten in haar rechten beperkt:
zo'n vereniging kan geen registergoederen (bijvoorbeeld een eigen gebouw) verkrijgen en ook geen erfgenaam zijn; zij mag wel legaten aanvaarden (geld of goederen van iemand die worden nagelaten aan iemand buiten de kring van erfgenamen om).
de bestuurders van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid zijn in het algemeen, naast de vereniging, persoonlijk voor schulden aansprakelijk (soms zelfs tot na hun aftreden als bestuurders).


btn-offerteaanvragen